перебіг справ

Слідчий Спасов жодного працівника з центрального офісу підприємства досі не допитав.